Fijn dat u interesse toont voor de Interessegroep Domotica-IoT van HCC.
Namens het voorlopige bestuur wil ik u informeren over de stand van zaken.
Het voorlopige bestuur is op 15 januari j.l. gevormd en bestaat uit:

Gjalt Zwaagstra, voorzitter a.i.en webmaster
Ton Valkenburgh, penningmeester a.i.
Wim Hendrikse, secretaris a.i.
Karel Karssen, plv. secretaris, webmaster a.i.

Naast het voorlopige bestuur hebben tot nu toe ruim 30 leden zich aangemeld voor de Domotica-IoT.
De Interessegroep is nog in de oprichtingsfase. Bij ongeveer 100 aanmeldingen kan de Interessegroep Domotica-IoT doorgaan.

De komende periode zal Domotica-IoT zich presenteren op:
de Compufair op 8 februari 2020
de HCC!kennisdag in Houten op 7 maart 2020

Met u eventuele vragen over Domotica-IoT, techniek, functioneren en eventuele problemen kun je terecht bij onze bestuursleden aldaar. U kunt uw vragen ook mailen aan het bestuur.

 

Bij meer dan 100 Leden ein februari wordt er op de HCC!kennisdag een ALV gehouden
Er zullen presentaties en workshops zijn over Node-Red, MQTT, Tasmota, Domoticz, Openhap, Homeassist, AppleHomekit etc..

Via de nieuwsbrief zal u hierover geïnformeerd worden..

Als u een bijdrage wil leveren aan de organisatie van Domotica-IoT, de werving van geïnteresseerden of een bijdrage wil leveren op technisch gebied en het delen van kennis en ervaring horen we graag van u.

Namens het bestuur,
met vriendelijke groeten,
Wim Hendrikse
Secretaris a.i.