Voor de liefhebbers de notulen van de ALV.

Notulen ALV